• สูทเด็ก ชุดออกงานเด็กชาย ชุดไปงาน
  • สีกรมท่า เนคไทสีเงิน
  • สำหรับเด็กอายุ 1-8 ปี
  • Made in Thailand 

(Suit) TH100 Navy-Silver